De vele insecten die op de bloemen af komen hebben huisvesting nodig. Dit wil Agrarische
Natuurvereniging (ANV) Raamvallei stimuleren, door insectenhotels te bouwen.

Vandaar de oproep aan iedereen om een insectenhotel te maken en deze bij bloemen te plaatsen. We stellen mooie
prijzen beschikbaar, maar de uiteindelijke winnaar is de natuur. Door al die insectenhotels, krijgen
we immers een completer biotoop in dat gebied. Door het plaatsen van een insectenhotel help je de
natuur een handje en help je mee om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden.
Daarnaast heb je er zelf ook profijt van, want:
• De insecten helpen ongedierte in de tuin te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.)
• De gewassen in je tuin worden goed bestoven (fruit, groenten, enz.) zodat je oogst zal toenemen.
• Het is leuk om het gedrag van insecten te bestuderen en je kan je kennis op een leuke manier met
je kinderen delen.
De prijzen die te winnen zijn, zijn enkele mooie geldprijzen,:
Eerste prijs: € 150,-; Tweede prijs: € 75,-; Derde prijs: € 35,-
Verder nog enkele leuke prijzen zoals onder andere: Playgo Natuur onderzoekset en Het bijzondere
beestjes boek
Wie is de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei?
Een streek moet verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met natuur en landschap om te
gaan. Als een streek dat zelf oppakt, zal men een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen bij het
welzijn van natuur en landschap. Aan de andere kant zullen natuur en landschap meer gewaardeerd
worden door de inwoners van de streek. De ANV Raamvallei stimuleert agrarisch natuurbeheer en is
een vereniging van agrariërs en particulieren. We realiseren ook jaarlijks met de jeugdgemeenteraad
van gemeente Mill pluktuintjes. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze site
www.raamvallei.nl .
Samen met vijf andere agrarische natuurverenigingen in Oost-Brabant is het Collectief Agrarisch
Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) ontstaan. Het collectief verzorgt voor hun leden de
subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer en voert de controle uit.
Met deze wedstrijd willen we meer mensen bewust maken van het belang van de natuur en met
name de insecten.
Hoe bouw je een insectenhotel?
Op internet kunt u verschillende voorbeelden vinden van insectenhotels en de voorwaarden waaraan
het moet voldoen. Zeer belangrijk is dat de gaatjes in hard hout worden geboord. Zacht hout geeft
rafels en daar kunnen de bijen niet in of uit! Belangrijk bij de beoordeling door de jury, is de
functionaliteit voor de insecten. Zoals gladde gangen in hard hout, bamboestokjes die open zijn, riet
van voldoende dikte etc. Een mooi decoratief ‘hotel’ wat niet bruikbaar is voor insecten, is niet
wenselijk. Het gaat er ook niet om hoe groot het hotel is. Een klein functioneel hotel heeft immers
meer effect! Laat vooral uw creativiteit het insectenhotel vormgeven, zodat we nog meer diversiteit
krijgen. We wensen de deelnemers veel plezier met deze uitdaging.
Een jury bestaande uit twee leden, zullen de insectenhotels beoordelen op functionaliteit en
originaliteit. Foto’s van het gemaakte insectenhotel kunnen voor 15 september gemaild worden naar
info@raamvallei.nl onder vermelding van de plaats van het hotel en naam en telefoonnummer. In
oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.
De foto’s zullen ook doorgestuurd worden naar Colllectief ANB Oost-Brabant, onder de inzenders van
alle ANV’s Oost Brabant zal ook nog een winnaar gekozen worden in oktober.

ANV Raamvallei wenst iedereen veel bouwplezier

Download hier de flyer