Inloggen


Verenigingszaken

Algemeen:

ANV-Raamvallei
Vonderstraat 4
5453 SP Langenboom
www.raamvallei.nl

Per medewerker:

H.H.A. (Herman) Wijdeven
Voorzitter (tevens lid klankbordgroep ZLTO)
06-10800378
hhawijdeven@gmail.com

H.A. (Henk) Willems
Bestuurslid (erkend natuurbeheerder)
06-20167931 
hhmmb.willems@hetnet.nl

J (Jan de Haas)
Bestuurslid 
06-51146738
j.haas@agroweb.nl

W.T.J. (Wim) van den Hoogen
Bestuurslid
06-53293007
wim@floriusflowers.com

L. Hermanussen
Bestuurslid
06-10608193
l.hermanussen@hetnet.nl

F. Loeffen
Bestuurslid
06-10158261
fcloeffen@gmail.com    

M. (Monique) van Kessel-Geurts
secretariaat/penningmeester
info@raamvallei.nl
06-55593415

Veldcoördinator Stika voor de regio Land van Cuijk en Boekel
Koen van Hout
koen@projectbureauorbis.nl
06-22224146