STIKA (Groen Blauw Stimuleringskader): subsidie voor natuur & landschap

Klik op foto voor vergrotingGrondeigenaren in het buitengebied kunnen de veldcoördinator van hun Agrarische Natuurvereniging inschakelen voor stimulering van natuurbeheer en ontwikkeling. Dit stimuleringskader biedt flink wat subsidiemogelijkheden voor onderhoud en aanleg van natuurelementen op boerenland. Gemeenten, provincie Noord-Brabant en het waterschap dragen zorg voor natuur, landschap en recreatie. Daarom financieren ze dit gezamenlijk met ruim 2 miljoen euro en zorgen ze voor een goede begeleiding. Veldcoördinator Koen van Hout staat voor ANV Raamvallei klaar om aanvragers te begeleiden in Cuijk, Mill en Grave, evenals buiten het Raamvallei-gebied in Boxmeer, Sint Anthonis, Boekel en Veghel, in nauwe samenwerking met ANV Groen Boxmeer en ANV Sint Anthonis.

Welke pakketten zijn beschikbaar?
Klik op deze link voor volledig overzicht.

Uitvoeringskaarten:

Folder over de STIKA regeling

Eerlijke regeling met faire subsidies

Het uitgangspunt voor STIKA (Groen Blauw Stimuleringskader) was dat aanvragers aanspraak konden maken op reële vergoedingen. Hiervan is uiteindelijk ook niet afgeweken. Alle vergoedingen zijn gebaseerd op de Catalogus Groenblauwe diensten. Dat wil zeggen dat vergoedingen voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen marktconform zijn. Ook het niet kunnen telen van landbouwgewassen wordt vergoed, evenals de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen als poelen, bosjes en heggen. De regeling biedt diverse aantrekkelijke pakketten per gebied. De vergoeding voor onderhoud en inkomstenderving loopt zes jaar en geldt alleen in de door de gemeenten aangewezen gebieden. De regeling is opengesteld tot en met 2019.

Meer informatie: Agrarische Natuurvereniging Raamvallei: Contactformulier of Koen van Hout (veldcoördinator) 06-22224146