Stichting Raamvallei

Stichting Raamvallei is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting zet zich in voor het behoud en beheer van agrarische natuur en landschappen, met als doel het bevorderen van de verbrede landbouw in Noordoost-Brabant. Stichting Raamvallei doet dit in de vorm van fondsenbeheer voor particuliere natuur- en landschapscompensatie.

Fiscaal nummer
8187.58.077

Post/bezoekadres:
Maurikstraat 27
5453 NA Langenboom

Bestuurders
voorzitter: J.P.J.M. Rouwet
secretaris: J. de Haas
penningsmeester: J.J. Lucius
bestuurslid/vice voorzitter: L.H.G.A. Driessen
bestuurslid: W.Th.J. van den Hoogen

Beloningsbeleid
Bestuurders mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag en verantwoording 2017
In 2017 heeft Stichting Raamvallei de beide projecten ‘dassencompensatie Gassels Broek’ en ‘natuurcompensatie RBL Haps’ begeleid. De projecten zijn afgerond en de begeleiding bestaat vooral uit het uitbetalen van de deelnemers. Hiernaast heeft Stichting Raamvallei een nieuw project opgezet: Natuurcompensatie Randweg Haps. Voor dit project zijn nieuwe deelnemers benaderd en contracten gesloten tussen de deelnemers, Provincie Noord-Branbant als compenseerder en Stichting Raamvallei. De compenseerder legt geld in het fonds waaruit de deelnemers jaarlijks een vergoeding ontvangen voor aanleg, onderhoud en opbrengsderving. De aanleg is in handen van ANV-Raamvallei, evenals de zoektocht naar deelnemers. De projectleiding neemt Areal voor haar rekening. Naast deze grote projecten heeft Stichting Raamvallei een drietal particuliere compensatieprojecten in beheer.

AVG Stichting Raamvallei

Statuten Stichting Raamvallei

Financieel Jaarverslag 2017 

Financieel Jaarverslag 2016