Stichting Raamvallei

Stichting Raamvallei is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting zet zich in voor het behoud en beheer van agrarische natuur en landschappen, met als doel het bevorderen van de verbrede landbouw in Noordoost-Brabant. Stichting Raamvallei doet dit in de vorm van fondsenbeheer voor particuliere natuur- en landschapscompensatie.

Fiscaal nummer
8187.58.077

Post/bezoekadres:
Maurikstraat 27
5453 NA Langenboom

Bestuurders
voorzitter: J.P.J.M. Rouwet
secretaris: J. de Haas
penningsmeester: J.J. Lucius
bestuurslid/vice voorzitter: L.H.G.A. Driessen
bestuurslid: W.Th.J. van den Hoogen

Beloningsbeleid
Bestuurders mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag en verantwoording 2019
In 2018 heeft Stichting Raamvallei de beide projecten ‘dassencompensatie Gassels Broek’ en ‘natuurcompensatie RBL Haps’ begeleid. De projecten zijn afgerond en de begeleiding bestaat vooral uit het uitbetalen van de deelnemers. Daarnaast heeft Stichting Raamvallei het project ‘Natuurcompensatie Randweg Haps’ afgerond. Voor dit project zijn deelnemers benaderd en contracten gesloten tussen de deelnemers, Provincie Noord-Brabant als compenseerder en Stichting Raamvallei. Op deze wijze zijn ook de vorige projecten uitgevoerd. De compenseerder legt geld in het fonds waaruit de deelnemers jaarlijks een vergoeding ontvangen voor aanleg, onderhoud en opbrengstderving. De aanleg is in handen van ANV-Raamvallei, evenals de zoektocht naar deelnemers. De projectleiding neemt Areal voor haar rekening. Naast deze grote projecten heeft Stichting Raamvallei een klein aantal particuliere compensatieprojecten in beheer.

AVG Stichting Raamvallei

Statuten Stichting Raamvallei

Financieel Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2017 

Financieel Jaarverslag 2016