Inloggen

Stichting Raamvallei

Stichting Raamvallei is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting zet zich in voor het behoud en beheer van agrarische natuur en landschappen, met als doel het bevorderen van de verbrede landbouw in Noordoost-Brabant. Stichting Raamvallei doet dit in de vorm van fondsenbeheer voor particuliere natuur- en landschapscompensatie.

Fiscaal nummer
8187.58.077

Post/bezoekadres:
Maurikstraat 27
5453 NA Langenboom

Bestuurders
voorzitter: J.P.J.M. Rouwet
secretaris: J. de Haas
penningsmeester: J.J. Lucius
bestuurslid/vice voorzitter: L.H.G.A. Driessen
bestuurslid: W.Th.J. van den Hoogen

Beloningsbeleid
Bestuurders mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. 

Actuele projecten
- Fondsbeheer
- Dassencompensatie

Jaarverslag en verantwoording 2016
In 2016 heeft Stichting Raamvallei de projecten 'dassencompensatie Gassels Broek' en 'natuurcompensatie RBL Haps' voorgezet met het beheer van het fonds. Voor beide projecten zijn  deelnemers benaderd en contracten gesloten tussen de deelnemers, de compenseerders en Stichting Raamvallei. De compenseerders betalen de aanleg van landschapselementen en leggen geld in het fonds waaruit de deelnemers jaarlijks een vergoeding ontvangen voor onderhoud en opbrengsderving. Het project 'dassencompensatie Grassels Broek' is wat betreft de aanleg afgerond en uitbetaling van beheer en opbrengstderving zijn de jaarlijkse werkzaamheden, evenals de veldcontrole. Naast deze grote projecten heeft Stichting Raamvallei een drietal particuliere compensatieprojecten in beheer en is eind 2016 een start gemaakt met een nieuw project: 'Natuurcompensatie Randweg Haps.'

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012

Verslag project Laarakker 2012

Verslag project Gassels Broek 2012