Inloggen


Pluktuin

Langenboom, 10 juli 2009

PERSBERICHT

Ook in 2010 gratis bloemenplukken bij de boer

Evenals voorgaande jaren heeft de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei ook in 2010 bloemenpluktuinen aangelegd in Cuijk, Grave, Mill en Haps. Uit deze pluktuinen mag iedereen gratis bloemen plukken. De pluktuinen liggen wederom dicht bij de bebouwde kom op agrarische grond. Met dit gebaar laten de agrarische ondernemers zien dat natuur, landbouw en landschap sterk met elkaar verweven zijn.

De Cuijkse pluktuin mag inmiddels bekend zijn: aan het doodlopende staatje aan de Overhage staan nu de bloemen van dit jaar te bloeien. In Mill ligt het bloementerrein aan de Domeinenstraat; in Grave op de driehoek tussen Escharen en het Graafse ‘Esters veld’. De Hapse pluktuin bevindt zich in de driehoek tussen de Oeffeltseweg en de Oude Cuijkseweg. De bloemen beginnen inmiddels overal te bloeien. Inwoners en bezoekers van het land van Cuijk zijn al jaren enthousiast en bezoeken de terreinen vol bloemenpracht alle dagen.

Bloemen voor draagvlak, onderwijs en landschap
De bedoeling die de boeren uit het Land van Cuijk hebben met deze pluktuinen is niet alleen een vrolijk bloemetje aan voorbijgangers te schenken. Samen met de onderwijsinstellingen proberen ze meer kennis van en draagvlak voor natuur te ontwikkelen. Zo ontwikkelden de ondernemers met het Merletcollege een digitaal herbarium en zetten ze in het najaar wederom workshops natuurbeleving en wildbloemschikken op.

Gemeentes dragen bij aan dit kleurrijke initiatief
De agrarische ondernemers hebben hun bloemenpluktuinen ingezaaid met korenbloemen, mergkool, facilia, zonnebloemen en nog veel meer soorten. De bloemen staan op goede landbouwgrond. De leden van Agrarische Natuurvereniging Raamvallei hebben hun terreinen van elk een halve hectare ter beschikking gesteld voor dit kleurrijke initiatief. De drie gemeentes hebben toegezegd een groot deel van de kosten op zich te nemen.

Natuur en landbouw gaan prima samen
Het ontwikkelen en beheren van natuur in en tussen landbouwgebieden moet op een professionele en duurzame manier gebeuren. De inzet van agrariërs is daarbij noodzakelijk. Aan de andere kant biedt natuurbeheer een kans voor de landbouw. De landbouw kan aan de slag met natuurbeheer en de natuur vaart wel bij de kundige en betrokken inzet van agrariërs in het Land van Cuijk. Agrarische Natuurvereniging Raamvallei zet zich in om natuurprojecten op te zetten waarbij naast de natuur, ook de landbouw wel vaart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met G. Willemsen van het secretariaat van ANV Raamvallei. Telefoonnummer: 0486-322066 of info@areal-agro.nl Agrarische Natuurvereniging Raamvallei
[secretariaat] Maurikstraat 27, 5453 NA Langenboom
[tel] 0486-432066
[i] www.raamvallei.nl