Op naar Erven Plus 2020!

ErvenPlus1.0

Nadat we begin dit jaar alles op alles hebben gezet om bij honderden adressen de beplanting, nestkasten, overige soortgerichte maatregelen en uiteindelijk de zaadmengsels te leveren, konden we even rustig adem halen en de resultaten eens overzien.


667 erfscans in plaats van de beoogde 350…. Waar ging het mis? Of beter gezegd, waar ging het zo goed? Voor het antwoord moeten we terug naar 2016. Het jaar waarin we van start gingen en bij gemeenten aanklopten voor financiële bijdragen. Die bijdragen kwamen er, mede dankzij het lobbywerk van lokale natuurverenigingen en LTO-afdelingen, maar ook vanwege het vertrouwen dat Brabants Landschap en Orbis van ambtenaren kregen. Waarvoor onze dank. Daarna kwam pas het échte enthousiasme los.
Net als vele andere erfeigenaren wilde u graag dat er een erfscanner bij u kwam kijken. Er bleek massaal interesse te zijn voor meer biodiversiteit op het erf. Gevolg was dat er al snel wachtlijsten ontstonden. Reden voor ons om een vervolg te geven aan het project met ErvenPlus2.0. Een logische naam, niet alleen vanwege het vervolg maar ook vanwege de verbeteringen. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de eerste periode, maar kijken we ook weer vooruit. Want er is nog een hoop werk aan de winkel in het buitengebied. Fijn dat u ons daarbij wilt helpen!

ErvenPlus2.0 van start

Toen het pilotproject ErvenPlus in 2018 werd afgesloten, waren de resultaten zeer bemoedigend. En zoals gezegd: er stonden nog veel erfeigenaren te popelen om ook mee te doen. Al snel was het vervolgproject ErvenPlus2.0 geboren.

Groen licht
In augustus 2019 gaf de Provincie groen licht, met de toezegging dat zij de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten zou verdubbelen. Het project loopt tot en met 2021. Brabants Landschap gaat hierin wederom samenwerken met Orbis, Vogelrevalidatiecentrum Zundert, gemeenten, vrijwilligers en lokale natuurverenigingen.
Ook het nieuwe ErvenPlus2.0 draait om het creëren van 500 landschappelijk waardevolle erven, met de steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen. Vergroten van de biodiversiteit door middel van biotoopverbetering is daarbij cruciaal. Daarnaast is er aandacht voor bekendheid en bewustwording en wordt een monitoringsysteem opgezet, zodat gevolgd kan worden of alle inspanningen tot het beoogde resultaat leiden.

Nieuw
Op basis van de inzichten en ervaringen uit het pilotproject zijn er in ErvenPlus2.0 verbeteringen doorgevoerd. Zo is de maatregelencatalogus (de ‘Erfwijzer’) vernieuwd, is er meer aandacht voor monitoring van vogels en andere doelsoorten en is er ruimte voor steekproeven. Ook voldoet het project nu aan de verplichtingen van de AVG.

Erfscans in 24 gemeenten
In totaal nemen 24 gemeenten deel aan ErvenPlus 2.0. Met name in West-Brabant hebben nieuwe gemeenten zich aangesloten bij het project.
Erfeigenaren kunnen zich via een online formulier aanmelden voor een speciale erfscan. Inmiddels staat de teller al op zo’n 270 erven. In de gemeenten Breda, Deurne, Drimmelen, Mill & Sint-Hubert, Oisterwijk en Oirschot is het maximumaantal al bereikt; hier kunnen voor deze periode geen nieuwe erven meer worden aangemeld voor de erfscan. In Someren, Eindhoven, Cuijk, Boxmeer en Bladel is het maximumaantal ook al in zicht.
Alles wijst er dus op dat ook ErvenPlus2.0 zijn ambitie zeker zal waarmaken!

Geïnteresseerd? Kik hier voor de video!