In de Raamvallei heeft waterschap Aa en Maas de afgelopen jaren samen gebiedspartners gewerkt aan het Gebiedsplan Raam. Voor de omgeving van Escharen en Mill is de ambitie uitgesproken om in 2022 het waterpeil te verhogen. Dit zal gebeuren bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Het waterpeil verhogen gaat niet zomaar van het een op het andere moment. Hier gaat een heel proces aan vooraf. Samen met onderzoeksbureau Tauw, bewoners, agrariërs en natuurbeheerders in het gebied onderzoekt het waterschap hoe de uitgesproken ambitie gerealiseerd kan worden en hoe de verwachte veranderingen gemonitord gaan worden. In dit artikel o.a. meer uitleg over monitoring, hoe u de gemeten gegevens in kunt zien en uw ervaringen kunt delen over de informatievoorziening. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de Verborgen Raamvallei. 

raanvallei anv