Natuurinclusieve landbouw Collectief ANB Oost-Brabant

 Natuurinclusieve landbouw
De provincie Noord-Brabant wil in haar provincie natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit.
Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing.Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf. Lees meer

2500 hectare in Oost Brabant met een vorm van agrarisch natuurbeheer! Ruim 200 boeren doen mee!

Agrarisch natuurbeheer slaat enorm aan in Oost Brabant.
Dinsdag 12 februari togen ruim 50 belangstellende boeren naar Café ’t Oventje in Zeeland. Om uitleg te krijgen over: Hoe leg je het beste natuur aan op boerenland? En hoe onderhoud je dit?
Doel is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en daardoor de akker- en weidevogels te helpen. Want deze eens zo talrijke vogelsoorten hebben het extreem moeilijk.
Jan Ottens (veldmedewerker bij Collectief ANB Oost Brabant) gaf tips over aanleg en randenbeheer. Hoe krijg je een mooie rand, die voldoet aan de eisen? En hoe voorkom je dat ongewenste kruiden gaan overheersen? Hij ging in op grondbewerking, zaaibed bereiding, zaai tijdstip, soort rand, onderhoud één-meerjarige soorten, mengsel keuze, etc. Lees meer