Donderdag 29 november, Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant reikt eerste nieuwe infopaneel uit!

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft een nieuw infopaneel ontwikkeld.
Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen.
Het eerste infopaneel werd donderdag 29 november jl. door voorzitter Herman Wijdeven uitgereikt aan de  gebroeders Van den Tillaart, melkveehouders uit Zeeland (zie foto).

Enorme toename van agrarisch natuurbeheer
In Oost-Brabant hebben de boeren in amper twee jaar tijd maar liefst ruim 150 hectare extra onder agrarisch natuurbeheer zitten. En dit in gebieden waar tot voor twee jaar terug geen agrarisch natuurbeheer was! Extra; want in de Beerse Overlaet, de polders van Ravenstein tot ’s-Hertogenbosch, zitten al jarenlang vele hectares onder agrarisch natuurbeheer. Een enorme prestatie! Daar bovenop komt nog eens 50 hectare aan randenbeheer langs waterlopen. Dat laatste is speciaal bedoeld om minder stikstof en gewasbeschermingsmiddelen in de watergangen te krijgen.

Waarom infopanelen
Hiermee kunnen boeren laten zien wat ze doen aan het bevorderen van de biodiversiteit. Dit door het plaatsen van een infopaneel bij hun ingezaaide akkers. Het is informatief voor passanten. Want tijdens de bloeiperiode vallen de randen wel op maar daarbuiten minder of niet. De randen zijn voor de rest van het jaar net zo belangrijk als voedsel en schuil gelegenheid voor vogels insecten en kleine zoogdieren. De infopanelen zorgen tijdens deze periode dat de randen nog steeds opvallen voor de voorbijgangers.
Infopanelen bij de ingezaaide akkers brengen het vele werk in beeld, dat verricht is door de boeren in samenwerking met het ANB Oost-Brabant.  Boeren zijn trots op de toename van weide– en akkervogels, kleine zoogdieren, bijen en andere insecten op hun akkers. Zoals de gebroeders Peter en Stijn van den Tillaart het verwoorden: “Wij vinden de natuur belangrijk en doen er veel voor. Dat willen we graag laten zien!” .

Donderdag 29 November, Elsendorp Veel belangstelling voor thema-avond Kringlooplandbouw Agrarisch natuurbeheer leeft volop bij de boeren.

De thema-avond Kringlooplandbouw, georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) bleek een schot in de roos.

Kringlooplandbouw.
Het toverwoord in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’
Reden genoeg voor Collectief ANB Oost-Brabant om deze avond te organiseren. En dat dit voldoet aan een groeiende behoefte bleek wel uit de ruim 60 belangstellende boeren, en hun vele vragen, die op deze avond waren afgekomen.

Kringloop denken
De avond stond in het teken staan van werken en denken in kringlopen op het melkveebedrijf. Spreker Ir. Toon Jansen, een van de architecten van de Kringlooplandbouw, gaf op een praktische en deskundige manier zijn visie op het thema. De avond werd ingeleid met een film waarin de grondlegger: Dr. Ir. Jaap van Bruchem, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord kwamen. De trailer van deze film is te bekijken op de website: www.kringlooplandbouw.nl

Gangbare landbouw versus Kringlooplandbouw
‘Het gaat om het bodemleven, dit staat centraal’, aldus spreker Ir. Toon Jansen.
‘Elke verandering in je bedrijfsvoering heeft hier effect op’. Kernboodschap is dat het bodemleven enorm bepalend is voor de productie en de gezondheid van de koeien.

Veel vragen
Na de presentatie kwamen veel vragen uit de zaal. Er was voldoende ruimte om deze te beantwoorden. Emeritus Dr. Ir. Jaap van Bruchem voormalig WUR onderzoeker en grondlegger van het kringloop denken was ook aanwezig en nam volop deel aan de discussie.
Die discussie is hard nodig in Oost-Brabant en momenteel in volle gang. In amper 2 jaar tijd hebben boeren in Oost-Brabant maar liefst ruim 150 ha. onder agrarisch natuurbeheer zitten. En dit in gebieden waar tot voor twee jaar terug geen agrarisch natuurbeheer was! Uiteraard is dit allemaal nog erg kwetsbaar en de kans op terugval niet denkbeeldig. Deze avond helpt het op gang brengen van circulaire landbouw. Ook geeft zo’n avond een flinke impuls voor het verankeren van agrarisch natuurbeheer en natuur inclusieve landbouw.

Paneel biodiversiteit
Er is door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant een nieuw paneel ontwikkeld voor boeren die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer. Zij kunnen hiermee laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen.
Uit handen van voorzitter Herman Wijdeven mochten de gebroeders Van den Tillaart uit Zeeland het eerst paneel in ontvangst nemen.

Koerier Mill. 13 november 2018 Hulp voor Erfvogels in Mill en Sint Hubert

Henk Willems, Marianne van Heijningen, Jos van den Boogaard

De erfvogel heeft het zwaar. Mede doordat erven tegenwoordig grootschaliger en netter zijn, neemt de broedgelegenheid Met het project ErvenPlus helpt Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeentes en Orbis, erfvogels aantrekkelijker te maken. Dit doen zij door beplanting en nestkasten te leveren. Ook gemeente Mill en Sint Hubert werkt hieraan een leverdag plaats. Wethouder Jos van den Boogaart overhandigde daar onder andere een mussenkast aan Belevingsboerderij namen deelnemers van het ErvenPlus-project enthousiast nestkasten, muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaatsen ontvangst. Eerder dit jaar werd al beplanting bij hen afgeleverd. Vooral veel fruitbomen, bos- en haagplantsoen en solitaire bomen de toekomst groener te kleuren. Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze voornamelijk houtwallen en bomen. De erfvogel is een voorbeeld van Brabants erfgoed dat beschermd en geholpen moet worden. Door dit toekomst meer plek om veilig te broeden en hun jongen groot te brengen.
Klik hier voor de ErvenPlus video

Bron: Koerier Mill. 13 november 2018