Inloggen


Natuurcompensatie in Cuijk toonaangevend in Europa

Beers. Op 3 december ging op kampeerboerderij ‘De Tienmorgen’ de laatste boom de grond in. Hiermee sloten de Cuijkse wethouder Stoffels, voorzitter van de agrarische natuurvereniging Wijdeven en projectontwikkelaar Van Boekel van Dommelsvoort twee natuurcompensatieprojecten op Cuijks grondgebied symbolisch af. De agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei begeleidde het proces van plan tot aanplant. Rond Beers en Haps hebben boeren op eigen grond ongeveer 45 km aan houtwallen en heggen aangelegd. Daarmee compenseren zij het landschap dat verdwijnt door aanleg van een recreatiepark in de Dommelsvoort in Beers en het bedrijventerrein Laarakker bij Haps. ‘’Jullie kunnen trots zijn op deze prestatie’’, sprak Jaap Dirkmaat van Das en Boom de deelnemende boeren toe. Volgens Dirkmaat hebben de Cuijkse boeren het grootste landschapsherstelproject in Nederland voor elkaar gekregen.

Meerwaarde van compensatie

In 2003 legde gemeente Cuijk met de Dassennota een visie neer over de mogelijkheden om binnen de leefgebieden van de das ontwikkelingen mogelijk te maken. ‘’Voorwaarde was wel dat landschap en natuur dat verdwijnt wordt gecompenseerd’’, gaf wethouder Gerard Stoffels aan. Nu is die compensatie gereed. De wethouder sprak over de meerwaarde van die nieuwe natuur voor recreatie en was positief over de vrijwillige deelname door de agrariërs in de gemeente. 

Nominatie ‘Gouden Mispel’

Agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei heeft het merendeel van het proces voor haar rekening genomen. Voorzitter Herman Wijdeven gaf aan dat er na stevig onderhandelen met de opdrachtgever J.V. Dommelsvoort in 2008 een start gemaakt werd. ‘’Zelf aanleggen door boeren? Dat vertrouwen moesten we nog winnen bij diverse instanties’’, volgens Wijdeven. Jaap Dirkmaat van Das en Boom beaamde het wantrouwen in het begin. Dirkmaat liet zien hoe waardevol de houtwallen en hagen zijn voor de biodiversiteit. Bij het zien van het behaalde resultaat gaf hij de deelnemende boeren mee trots te mogen zijn op dit landschapsherstelproject, dat zelf vanuit Engeland gevolgd wordt. Dirkmaat nomineert het project voor de prestigieuze landschapsprijs ‘de Gouden Mispel’ 2016.

Goed aanbod voor boeren

Deelnemende agrariër Jan de Haas was gemotiveerd om hagen en singels aan te leggen. ‘’Ik ben betrokken bij het gebied waar ik woon en werk. Verbetering van het landschap, daar kan ik van genieten. ’’ Projectleider Gerald Willemsen gaf aan dat de compensatie financieel prima vergoedingen kent. ‘’We konden boeren een goed aanbod doen.’’ Met dat aanbod en visie op duurzame landschapsinrichting is daardoor is er uiteindelijk 30 kilometer aan houtwallen en hagen gerealiseerd. Daarnaast zetten de deelenemers 15 hectare akkerbouwgrond om naar hoogstamfruit boomgaardjes en blijvend grasland. Vanaf deze winter gaat ANV-Raamvallei zich richten op het onderhoud van de landschapselementen.

Gerald Willemsen
04 december 2015 01:01