Natuurcompensatie Randweg Haps

 

ANV-Raamvallei is in opdracht van Provincie Noord-Brabant en gemeente Cuijk druk bezig met de invulling van de natuurcompensatie voor de randweg bij Haps. De opgave is dik vijf kilometer heg. Al die nieuwe natuur- en landschapselementen compenseren de natuur die moest wijken voor de randweg. Deelnemende grondeigenaren nemen samen de compensatieopgave op zich en ontvangen daarvoor een vergoeding. Zo zijn de bewoners rondom de randweg zelf aan zet hun buitengebied in te richten. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

 

 

 

 

 

Aanleg op boerengrond
De nieuwe Randweg doorsnijdt het gebied tussen de Oeffeltseweg en de Lokkantseweg, dwars door het Duits Lijntje. Ontstane schade is gecompenseerd. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en landschap. ANV-Raamvallei zet zijn tanden in het realiseren van dik vijf kilometer aan heggen en houtwallen in het landschap rondom de nieuwe randweg. De aanplant vindt plaats op grond van boeren en particulieren rondom de nieuwe weg. Samen met de grondeigenaren is gezocht naar gronden die voor de landbouw niet of minder aantrekkelijk zijn, zoals overhoekjes, te natte of te droge percelen. Grondeigenaren planten die nieuwe heggen en houtwallen en ontvangen 25 jaar lang een ruime vergoeding voor aanleg, beheer en het beschikbaar stellen van de ondergrond.

Leefbaarheid in de plus
Met heggen, houtwallen en fruitgaarden wordt het landschap rondom de nieuwe weg aantrekkelijker voor mens en dier. Heel veel vogels insecten en kleine zoogdieren leven graag in en om deze landschapselementen. Houtwallen zorgen daarbovenop nog voor minder zicht- en geluidsoverlast van de nieuwe randweg en kleden het landschap fraai aan.
Ruime ervaring met natuurcompensatie
ANV-Raamvallei benaderde deelnemers aan de zuidkant van Haps. Voor de projectleiding in inrichtingsplannen is adviesbureau Areal aan zet. Zowel ANV-Raamvallei als Areal hebben ruime ervaring met natuurcompensatie. Zo hebben zij met de compensatie van recreatiepark ‘Dommelsvoort’ in Beers en bedrijventerrein ‘De Laarakker’ een van de grootste landschapsherstelprojecten van Nederland op de kaart gezet. Eind 2018 moet de inrichting rondom de randweg klaar zijn en levert ANV-Raamvallei het compensatieproject op.