Meer biodiversiteit in uw omgeving!

Voor het komend voorjaar stelt het Collectief aan alle geïnteresseerde ANV’s uit het werkgebied gratis zaaizaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking. Dit zaad is bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje, een smalle bloemenrand langs een recreatief fietspad of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de PR richting consument.
NB. dit gratis zaaizaad is dus niet bedoeld om grootschalige akkerranden aan te leggen of te gebruiken voor percelen die reeds onder contract zijn van Collectief Oost Brabant !!
Graag vernemen we van U of er vanuit Uw ANV hier interesse voor is. Mocht dat zo zijn dan kunt u het gewenste aantal m2 in te zaaien oppervlakte doorgeven aan diegene die Uw ANV vertegenwoordigt in het bestuur van het Collectief.

We zien Uw reactie graag tegemoet voor 10 maart.
Namens bestuur Collectief Oost Brabant