Walkantfrezen

De drie Oost-Brabantse ANV’s Sint Tunnis, Groen Boxmeer en Raamvallei zijn samen gestart met het wegfrezen van de walkanten. Dit is een vervolgproject op LERM, waarbij de ANV’s in opdracht van waterschap Aa en Maas 190 kilometer slootkant af maaiden met een walkantfrees. Met deze frees wordt vers maaisel over het aanliggende land versnipperd. Dit leidt tot schone slootkanten voor betere afvoer van water en minder emissie van mineralen in het slootwater. Metdit vervolgproject maaien de ANV’s wederom dezelfde slootkanten af met de walkantfrees. Maar nu freest de werkploeg alleen het maaisel weg, niet de oude grondwallen.

 

 

 

 

 

Tijdspad: 1 september tot en met 15 november
Werkzaamheden:

  • frezen
  • meten
  • monitoren

Brochure: Landbouw Emissie Reducerende Maatregelen

Demonstraties