Koerier Mill. 13 november 2018 Hulp voor Erfvogels in Mill en Sint Hubert

De erfvogel heeft het zwaar. Mede doordat erven tegenwoordig grootschaliger en netter zijn, neemt de broedgelegenheid Met het project ErvenPlus helpt Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeentes en Orbis, erfvogels aantrekkelijker te maken. Dit doen zij door beplanting en nestkasten te leveren. Ook gemeente Mill en Sint Hubert werkt hieraan een leverdag plaats.
Wethouder Jos van den Boogaart overhandigde daar onder andere een mussenkast aan Belevingsboerderij namen deelnemers van het ErvenPlus-project enthousiast nestkasten, muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaatsen ontvangst. Eerder dit jaar werd al beplanting bij hen afgeleverd. Vooral veel fruitbomen, bos- en haagplantsoen en solitaire bomen de toekomst groener te kleuren. Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze voornamelijk houtwallen en bomen. De erfvogel is een voorbeeld van Brabants erfgoed dat beschermd en geholpen moet worden. Door dit toekomst meer plek om veilig te broeden en hun jongen groot te brengen.
Klik hier voor de ErvenPlus video

Bron: Koerier Mill. 13 november 2018