Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren organiseert dit jaar een reeks excursies over natuurinclusieve landbouw, voor en door boeren. Tijdens deze bedrijfsbezoeken kijkt u bij collega’s op het bedrijf die al stappen hebben gezet richting natuurinclusieve landbouw. U kunt van hen onder andere horen hoe ze dat concreet hebben aangepakt, wat daar bij kwam kijken, waar ze tegenaan zijn gelopen en wat het heeft opgeleverd.

Elk bedrijfsbezoek heeft een ander thema: landschapselementen, kruidenrijk grasland en korte ketens, sluiten van kringlopen door eigen sojateelt, FAB randen en niet-kerende grondbewerking.
We nodigen u hier als collega-agrariër graag voor uit.