Gemeente Cuijk en gemeente Mill & Sint Hubert geven Erven een Plus!

Meer biodiversiteit op Brabantse erven
Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland.
Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Maar, onze erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten, zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, want  deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Erfscans voor meer biodiversiteit
Binnen het provinciale project ‘ErvenPlus’ gaan gemeenten Cuijk en Mill & St. Hubert  met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Brabantse erven. De Provincie Noord-Brabant en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.

Deelnemer worden?
Bent u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar Erfvogels Brabant. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen voor het inplannen van een afspraak voor een ‘erfscan’. Een deskundige komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenrand, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingstekening gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord zal levering van het plantgoed plaats vinden. Omdat voor de soort beschermende maatregelen specifieke kennis nodig is, worden deze door de lokale natuurwerkgroep begeleid.

Aandacht buiten ‘t erf
Het doel van ErvenPlus is om de komende twee jaar 350 erven ‘biodiverser’ in te richten. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn andere regelingen, zoals Stimuleringskader Groenblauwe Diensten en de Subsidieregeling Natuur operationeel. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland.

Voor meer informatie:
Algemeen en wervingsflyer: Brabants Landschap