anv raamvallei

Excursie weidevogels en vlinders & solitaire bijen.

anv raamvallei Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt!
Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit.
Prachtig om te zien.
Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten?
Het ANB wil dit graag weten.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren.
Iets voor uw leden?  Ze zijn van harte welkom op één of beide excursie dagen.
Meedoen? Meldt u dan voor 20 maart aan via: communicatie
Kijk even in de agenda waar en wanneer!