Nieuwsbrief Collectief Agrarisch Natuur Beheer Brabant

Collectief Agrarisch Natuur Beheer Brabant (ANB Brabant) stelt zich ten doel agrarisch natuurbeheer in Brabant te faciliteren en te bevorderen.
Middels deze nieuwsbrief willen we u graag hierover informeren.

Nieuwsbrief Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant – lente 2021

Bloemenzaad actie voor de leden van ANV Raamvallei

Vorig jaar was het ter beschikking stellen van zaaizaad een groot succes.
Bijgevoegde brief ontvingen wij afgelopen week van het Collectief, een mooi initiatief.
Voor het komend voorjaar stelt het Collectief wederom aan alle geïnteresseerde leden van de ANV’s uit het werkgebied gratis zaaizaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking. Dit zaad is bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje, een smalle bloemenrand langs een recreatief fietspad of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de PR richting consument.

Indien u een mooi plekje hebt om het kruiden/bloemenmengsel in te zaaien, horen wij dat graag van u.
U kunt uw naam, adres, en locatie en m2 voor het bloemenzaad doorgeven aan het secretariaat. De zakjes die verdeeld worden bevatten 500 gram zaad, voldoende voor 200 m2.
Wij hopen dat we aan alle aanvragen kunnen voldoen.
Zoals aangegeven in de brief, dient u voor 22 februari gereageerd te hebben indien u zaad wilt ontvangen.

Ga naar het contact formulier en kies “onderwerp” voor “bloemenzaad” en geef aan bij “uw bericht” om hoeveel m2 het gaat.

raamvallei winnende foto

Winnende bloemenrand na succesvolle actie bloemenzaadmengsel

De prijswinnaar gefotografeerd bij de rand op 10 september.

Bloemenzaadmengsel
Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft dit voorjaar gratis bloemenzaad weg gegeven aan de leden van hun zes onderliggende agrarische natuurverenigingen (de ANV’s).  Deze actie, om de biodiversiteit op de boerenerven te vergroten, is een groot succes gebleken. De leden van de ANV’s hebben ruim 8 ha in gezaaid met dit bijzondere mengsel. Een prachtig resultaat!

Prijs
De deelnemers konden foto’s inzenden van hun ingezaaide randen. De mooiste foto, van de rand, werd beloond met een prijsje. Vele foto’s mocht het collectief ontvangen en het was voor de commissie niet eenvoudig om de allermooiste rand te kiezen.

Lees hier het volledige bericht van Collectief Oost Brabant

Erven Plus Nieuwsbrief “Herfst”

Herfst!

Het is nog zacht, maar veel blad heeft de takken verlaten en de winter is in aantocht. De natuur gaat in rust. Zoogdieren en amfibieën zoeken hun schuilplaatsen op en de planten slaan hun energie ondergronds op in hun wortels. De beste tijd om nieuwe beplanting in de grond te zetten, dus daarom zijn we volop aan het uitleveren. Ook de bezorging van de soortgerichte maatregelen heeft een vlucht gekregen, dankzij het goede werk van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. De mussen zijn juist erg druk nu, en al volop bezig met paarvorming en het inspecteren van nestplaatsen. Dus, wacht niet te lang met het plaatsen van de hotels of de nestkasten voor andere erfvogels.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een tweetal elementen die niet mogen ontbreken op een ErvenPlus-erf: de muizenruiter en de musterdmijt. Handen uit de mouwen dus voor u. Verder zijn de nieuwe muurschildjes verspreid en vond de officiële aftrap plaats in Bergeijk. Ook leggen we u graag nog eens uit hoe het nou zit met die prachtige uilenkasten. Want, deze nestvoorzieningen zijn niet voor elk erf een vanzelfsprekendheid. Tenslotte nieuw licht op de nieuwe torenvalkkasten. Deze verdienen een kleine verbetering. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief ervenplus editie herfst. 

raanvallei anv

Nieuwsbrief De Verborgen Raamvallei

ANV raamvallei

Pioniers actief in Langenboom

Over het belang van biodiversiteit.

Lezing: Verleden en toekomst van onze natuur

 

Op donderdag 19 maart organiseert natuurvereniging IVN Grave een lezing over het belang van biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk? Is het zo erg als er minder soorten planten, dieren, insecten en bodemleven zijn? En hoe staat de natuur er nu voor? Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie, zal tijdens zijn lezing ingaan op het verleden en de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland. De lezing vindt plaats in Catharinahof aan de Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave en begint om 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur).

 

Natuurvereniging IVN Grave heeft voor 2020 biodiversiteit gekozen als jaarthema. Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met de omgeving voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven. Ook de mens is afhankelijk van voldoende biodiversiteit.

De activiteiten van IVN staan dit jaar zoveel mogelijk in het teken van biodiversiteit. Zo wil de vereniging een bijdrage leveren aan het noodzakelijke herstel en bescherming van onze natuurlijke omgeving. In dit kader is Frank Berendse, autoriteit op dit gebied, uitgenodigd een lezing te verzorgen.

Natuur en voedselproductie

In zijn lezing zal Prof. dr. Berendse laten zien hoe sterk verbonden natuur en landschap zijn met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Eerst neemt hij ons mee – in vogelvlucht – langs de geschiedenis van het Nederlandse landschap. Hij laat zien hoe veranderingen in de natuur bepaald worden door bevolkingsomvang en economie. Hij vertelt vooral over het boerenlandschap en wat we kunnen doen om hier het tij te keren en de weg terug te vinden naar een platteland dat rijk is aan vlinders, vogels en bloemen en waar toch voldoende voedsel wordt geproduceerd.

 

Frank Berendse is emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie en adviseerde onder meer het Nederlandse kabinet over een nieuw natuurbeleid en de Europese Commissie over de toelating van bestrijdingsmiddelen. Hij schreef de boeken Natuur in Nederland en Wilde apen over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland.

 

Aanmelden

Deelname aan de lezing kost € 5,- (inclusief een consumptie); aanmelden bij ivn grave graag vóór 12 maart.

anv raamvallei

Excursie weidevogels en vlinders & solitaire bijen.

anv raamvallei Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt!
Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit.
Prachtig om te zien.
Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten?
Het ANB wil dit graag weten.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren.
Iets voor uw leden?  Ze zijn van harte welkom op één of beide excursie dagen.
Meedoen? Meldt u dan voor 20 maart aan via: communicatie
Kijk even in de agenda waar en wanneer!

Meer biodiversiteit in uw omgeving!

Voor het komend voorjaar stelt het Collectief aan alle geïnteresseerde ANV’s uit het werkgebied gratis zaaizaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking. Dit zaad is bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje, een smalle bloemenrand langs een recreatief fietspad of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de PR richting consument.
NB. dit gratis zaaizaad is dus niet bedoeld om grootschalige akkerranden aan te leggen of te gebruiken voor percelen die reeds onder contract zijn van Collectief Oost Brabant !!
Graag vernemen we van U of er vanuit Uw ANV hier interesse voor is. Mocht dat zo zijn dan kunt u het gewenste aantal m2 in te zaaien oppervlakte doorgeven aan diegene die Uw ANV vertegenwoordigt in het bestuur van het Collectief.

We zien Uw reactie graag tegemoet voor 10 maart.
Namens bestuur Collectief Oost Brabant

Op naar Erven Plus 2020!

ErvenPlus1.0

Nadat we begin dit jaar alles op alles hebben gezet om bij honderden adressen de beplanting, nestkasten, overige soortgerichte maatregelen en uiteindelijk de zaadmengsels te leveren, konden we even rustig adem halen en de resultaten eens overzien.

Lees meer