raamvallei

Lezing over waardevolle en ecologische rol heggen en bermen

Natuurvereniging IVN Grave organiseert donderdag 19 januari een lezing over de waardevolle en ecologische bijdrage die heggen en bermen kunnen leveren aan de biodiversiteit in de natuur en het landschap. Spreker is Lex Roeleveld, medeoprichter en coördinator van de Stichting Heg & Landschap. Hij is tevens professioneel heggenvlechter en hakhoutbeheerder. De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Ons Trefpunt, Beukenlaan 11 in Velp bij Grave, aanvang 20.00 uur.

raamvallei

In zijn presentatie zal Roeleveld ingaan op de ecologische kwaliteiten van heggen en hoe deze door de wijze van aanplant en beheer versterkt kunnen worden. Wegbermen komen hierbij ook aan de orde. Hij gaat in op de historische rol van heggen, wat we nu vooral belangrijk vinden en hoe dit in het onderhoud en beheer vertaald kan worden. Het heggenvlechten kan daarbij natuurlijk niet onbesproken blijven. En niet onbelangrijk: er is uiteraard ruimte voor vragen en opmerkingen.

Herstel biodiversiteit en transitie landbouw
Stichting Heg & Landschap voert al ruim 10 jaar een boomplantprogramma uit, waardoor bijna 1 miljoen stuks inheemse bomen en struiken zijn aangeplant. Veel daarvan in de vorm van heggen. Met het boomplantprogramma wil de stichting het herstel van de biodiversiteit en de transitie van de landbouw ondersteunen. De stichting zet zich al 20 jaar in voor de herintroductie van het heggenvlechten in Nederland en buitenland.

Praktische informatie
Datum: donderdag 19 januari 2023
Locatie: gemeenschapshuis OnsTrefpunt, Beukenlaan 11, Velp bij Grave
Aanvang: inloop vanaf 19.30 uur, start lezing 20.00 uuur
Entree: 5 euro (inclusief consumptie koffie/thee)
Aanmelden: lezingenivn@gmail.com

Nieuwsbrief ANV Raamvallei 12-2022

In de nieuwsbrief van eind 2021, is de hoop uitgesproken dat corona in 2022 minder invloed
zou gaan krijgen op het dagelijkse leven. Gelukkig is dit na het voorjaar ook realiteit
geworden en hebben we weer mogelijkheden voor bijeenkomsten en dergelijke. Want
alleen digitaal overleg brengt toch minder betrokkenheid met zich mee. Zo hebben we
recent een geslaagde ledenavond kunnen houden bij de Tienmorgen in Beers.

raamvallei

Nieuwsbrief Erven Plus

Handen uit de mouwen!

In mei organiseerden we de webinar ‘Maatregelen op het Erf’. Door velen van jullie werd die enthousiast ontvangen, en ook naderhand werd de opname via YouTube teruggekeken (klik hier voor de link).

Als vervolg op die webinar en omdat het najaar is begonnen, is het tijd om meer te leren over het beheer en onderhoud van alle maatregelen. Met andere woorden: snoeien en schoonmaken.

Lees hier de volledige Nieuwsbrief Erven Plus. 

raamvallei

Wat is nou precies Erven Plus?

Nieuwsbrief Collectief Agrarisch Natuur Beheer Brabant

Collectief Agrarisch Natuur Beheer Brabant (ANB Brabant) stelt zich ten doel agrarisch natuurbeheer in Brabant te faciliteren en te bevorderen.
Middels deze nieuwsbrief willen we u graag hierover informeren.

Nieuwsbrief Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Brabant – lente 2021

ANV raamvallei

Pioniers actief in Langenboom

Over het belang van biodiversiteit.

Lezing: Verleden en toekomst van onze natuur

 

Op donderdag 19 maart organiseert natuurvereniging IVN Grave een lezing over het belang van biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk? Is het zo erg als er minder soorten planten, dieren, insecten en bodemleven zijn? En hoe staat de natuur er nu voor? Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie, zal tijdens zijn lezing ingaan op het verleden en de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland. De lezing vindt plaats in Catharinahof aan de Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave en begint om 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur).

 

Natuurvereniging IVN Grave heeft voor 2020 biodiversiteit gekozen als jaarthema. Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met de omgeving voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven. Ook de mens is afhankelijk van voldoende biodiversiteit.

De activiteiten van IVN staan dit jaar zoveel mogelijk in het teken van biodiversiteit. Zo wil de vereniging een bijdrage leveren aan het noodzakelijke herstel en bescherming van onze natuurlijke omgeving. In dit kader is Frank Berendse, autoriteit op dit gebied, uitgenodigd een lezing te verzorgen.

Natuur en voedselproductie

In zijn lezing zal Prof. dr. Berendse laten zien hoe sterk verbonden natuur en landschap zijn met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Eerst neemt hij ons mee – in vogelvlucht – langs de geschiedenis van het Nederlandse landschap. Hij laat zien hoe veranderingen in de natuur bepaald worden door bevolkingsomvang en economie. Hij vertelt vooral over het boerenlandschap en wat we kunnen doen om hier het tij te keren en de weg terug te vinden naar een platteland dat rijk is aan vlinders, vogels en bloemen en waar toch voldoende voedsel wordt geproduceerd.

 

Frank Berendse is emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie en adviseerde onder meer het Nederlandse kabinet over een nieuw natuurbeleid en de Europese Commissie over de toelating van bestrijdingsmiddelen. Hij schreef de boeken Natuur in Nederland en Wilde apen over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland.

 

Aanmelden

Deelname aan de lezing kost € 5,- (inclusief een consumptie); aanmelden bij ivn grave graag vóór 12 maart.

Melkveebedrijf Vermeulen onthult Land van Cuijk Boert Bewust bord

Zondag 14 april onthult Land van Cuijk Boert Bewust het tweede bedrijfsbord op het melkveebedrijf van familie Vermeulen in Sint Hubert. Boert Bewust is een nieuw initiatief in het Land van Cuijk om meer verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren.
Lees meer

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant coacht Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw De provincie Noord-Brabant stimuleert in haar provincie natuurinclusieve landbouw. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en […]