raanvallei anv

Nieuwsbrief De Verborgen Raamvallei

ANV raamvallei

Pioniers actief in Langenboom

Over het belang van biodiversiteit.

Lezing: Verleden en toekomst van onze natuur

 

Op donderdag 19 maart organiseert natuurvereniging IVN Grave een lezing over het belang van biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk? Is het zo erg als er minder soorten planten, dieren, insecten en bodemleven zijn? En hoe staat de natuur er nu voor? Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie, zal tijdens zijn lezing ingaan op het verleden en de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland. De lezing vindt plaats in Catharinahof aan de Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave en begint om 20.00 uur (tot ongeveer 22.00 uur).

 

Natuurvereniging IVN Grave heeft voor 2020 biodiversiteit gekozen als jaarthema. Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Biodiversiteit zorgt door de interactie met de omgeving voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven. Ook de mens is afhankelijk van voldoende biodiversiteit.

De activiteiten van IVN staan dit jaar zoveel mogelijk in het teken van biodiversiteit. Zo wil de vereniging een bijdrage leveren aan het noodzakelijke herstel en bescherming van onze natuurlijke omgeving. In dit kader is Frank Berendse, autoriteit op dit gebied, uitgenodigd een lezing te verzorgen.

Natuur en voedselproductie

In zijn lezing zal Prof. dr. Berendse laten zien hoe sterk verbonden natuur en landschap zijn met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Eerst neemt hij ons mee – in vogelvlucht – langs de geschiedenis van het Nederlandse landschap. Hij laat zien hoe veranderingen in de natuur bepaald worden door bevolkingsomvang en economie. Hij vertelt vooral over het boerenlandschap en wat we kunnen doen om hier het tij te keren en de weg terug te vinden naar een platteland dat rijk is aan vlinders, vogels en bloemen en waar toch voldoende voedsel wordt geproduceerd.

 

Frank Berendse is emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie en adviseerde onder meer het Nederlandse kabinet over een nieuw natuurbeleid en de Europese Commissie over de toelating van bestrijdingsmiddelen. Hij schreef de boeken Natuur in Nederland en Wilde apen over de toekomst van de natuurbescherming in Nederland.

 

Aanmelden

Deelname aan de lezing kost € 5,- (inclusief een consumptie); aanmelden bij ivn grave graag vóór 12 maart.

anv raamvallei

Excursie weidevogels en vlinders & solitaire bijen.

anv raamvallei Het werk van Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant blijft niet onopgemerkt!
Overal om u heen ziet u de bloemrijke randen en velden bedoeld voor meer biodiversiteit.
Prachtig om te zien.
Maar belangrijker nog; wat is het effect ervan op met name vogels en insecten?
Het ANB wil dit graag weten.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen monitoren.
Iets voor uw leden?  Ze zijn van harte welkom op één of beide excursie dagen.
Meedoen? Meldt u dan voor 20 maart aan via: communicatie
Kijk even in de agenda waar en wanneer!

Meer biodiversiteit in uw omgeving!

Voor het komend voorjaar stelt het Collectief aan alle geïnteresseerde ANV’s uit het werkgebied gratis zaaizaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking. Dit zaad is bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje, een smalle bloemenrand langs een recreatief fietspad of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de PR richting consument.
NB. dit gratis zaaizaad is dus niet bedoeld om grootschalige akkerranden aan te leggen of te gebruiken voor percelen die reeds onder contract zijn van Collectief Oost Brabant !!
Graag vernemen we van U of er vanuit Uw ANV hier interesse voor is. Mocht dat zo zijn dan kunt u het gewenste aantal m2 in te zaaien oppervlakte doorgeven aan diegene die Uw ANV vertegenwoordigt in het bestuur van het Collectief.

We zien Uw reactie graag tegemoet voor 10 maart.
Namens bestuur Collectief Oost Brabant

Op naar Erven Plus 2020!

ErvenPlus1.0

Nadat we begin dit jaar alles op alles hebben gezet om bij honderden adressen de beplanting, nestkasten, overige soortgerichte maatregelen en uiteindelijk de zaadmengsels te leveren, konden we even rustig adem halen en de resultaten eens overzien.

Lees meer

Peeltuinen geopend, eerste initiatief in Zuid Nederland!

Peeltuinen geopend, eerste initiatief in Zuid Nederland!  “Zonder grond, kennis en werk toch biodiversiteit stimuleren!”

Dinsdag 17 september opende wethouder Vereijken de eerste Peeltuin.
Dit in de gemeente Landerd, Zeeland aan de Verbindingsweg op ’t Oventje.

Lees meer

Pluk & Oogstfeest op Kasteel Tongelaar

Om de herfst te verwelkomen is Kasteel Tongelaar zondag 13 oktober een hele dag lang het decor voor een culinair oogstfeest. Met eerlijk en lokaal eten, live-cooking, een kooktheater en een Smaakmarkt met het neusje van de zalm op het gebied van ambachtelijke producten.
Lees meer

Vrijdag 5 juli 2019 Onthulling infopaneel agrarisch natuurbeheer langs Hertogswetering bij klooster Velp/Grave

Langs de pelgrimsroute aan de Hertogswetering tussen Velp en Grave prijkt sinds vrijdag een fraai infopaneel. De onthulling ervan trok veel belangstelling.

Het was al een prachtig fiets-/wandelpad en dat is nu nog mooier geworden. Dit dankzij Louis Hermanussen, deelnemer aan het Agrarisch Natuur Beheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant). Hij zaaide een slordige 2 kilometer in langs de Hertogswetering en de watergangen die erop uitkomen met een speciaal bloemenmengsel. Bovendien heeft hij in de directe omgeving ook nog eens ruim 7,5 ha ingezaaid als ‘vogelakker’. Een ‘vogelakker’ bestaat voor 75% uit luzerne die geoogst wordt en 25% uit bloemen die het hele jaar blijven staan. Dat ziet er prachtig uit en is bovendien buitengewoon goed voor insecten en vogels. Kortom een enorme impuls voor de biodiversiteit! Herman Wijdeven, voorzitter van ANB Oost-Brabant, benadrukte dit tijdens de onthulling. ANB Oost-Brabant is de organisatie die contracten afsluit met boeren die aan agrarisch natuur beheer willen doen.

Lees meer

Werkbezoek ministerie van LNV Noord Oost Brabant

Grote delegatie bezoekt veehouders in Heeswijk-Dinther en Reek
Op donderdag 13 juni was een grote delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een dag te gast in Noord Oost Brabant.
Maar liefst 18 mensen van LNV waren gekomen en gingen volop in gesprek met de boeren uit deze regio.

Lees meer