Levering plantgoed en advies
ANV-Raamvallei levert bosplantsoen, hoogstamfruitbomen en landschapsbomen aan de leden die deelnemen aan een project. Enkele gecertificeerde natuurbeheerders van de vereniging geven nieuwbakken natuurinrichters aan alle kanten van advies. Het doel van deze dienst is om meer leden te laten profiteren van de praktijkkennis en ervaring, tegen laag gehouden kosten.
ANV-Raamvallei is betrokken bij verschillende projecten, zoals het Groenblauw Stimuleringskader en compensatie Randweg Haps. Voor veel deelnemers aan die projecten is agrarisch natuurbeheer nieuw en soms wat onbekend. Daarom geeft de ANV  antwoord op de vraag naar hoe en wat, en levert plantsoen, bomen en struiken aan haar leden. Zo waarborgt de ANV de kwaliteit van het materiaal. Omdat de vereniging het plantmateriaal in het groot inkoopt, kunnen de prijzen laag blijven. (Bestuurs)lid Henk Willems in Langenboom is gecertificeerd natuurbeheerder. Hij kuilt het plantgoed op en levert het, desgewenst met advies. Wie voor het komende plantseizoen gebruik wil maken van deze dienst, kan dit melden bij het secretariaat