Zoals U weet, staat Collectief Oost-Brabant voor het vorm geven van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Oost-Brabant. Een goede samenwerking met de ANV’s in het werkgebied stellenwe daarbij zeer op prijs. Zo stimuleren we deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer om lid te worden van de plaatselijke ANV door middel van een korting op de contributie van het Collecief, en organiseren we jaarlijks enkele lezingen met actuele thema’s waarbij ook Uw leden uitgenodigd
worden.
Voorjaar 2020, 2021 en 2022 heeft het Collectief aan alle geïnteresseerde ANV’s uit het werkgebied gratis zaad van kruiden/bloemenmengsels ter beschikking gesteld. Deze acties waren een groot succes en gaf het buitengebied van Oost-Brabant op veel plaatsen kleur.
Ook aan de insectenhotel wedstrijd werd door veel ANV-leden deelgenomen en leverde mooie resultaten op.

Vandaar dat we deze bloemenzaad actie ook voor komend voorjaar willen organiseren.
Opnieuw heeft de firma Neutkens voor ons een bloemen/kruidenmengsel samengesteld uit maar liefst 20 verschillende soorten, die vanaf eind maart op schone grond kunnen worden ingezaaid.
Dit zaad is bedoeld om bijvoorbeeld een overhoekje op het erf, de randen van de sleufsilo’s, of een plukveldje voor de passant in te zaaien. Op die manier komt dit de biodiversiteit ten goede, en draagt dit positief bij aan de pr richting consument.

Voor alle duidelijkheid: dit gratis zaad is dus niet bedoeld om grootschalige randen in te zaaien !!
Graag vernemen we van U of er vanuit Uw ANV hier interesse voor is.
Mocht dat zo zijn, dan kunt U de namen van de deelnemers met het gewenste aantal kg zaad doorgeven aan de diegene die Uw
ANV vertegenwoordigt in het bestuur van het Collectief.
Net zoals vorig jaar zal het zaad in zakjes van 500 gram -voldoende voor 200 m2 inzaai- uitgeleverd worden bij de contactpersoon van Uw ANV.
We zien Uw reactie graag tegemoet voor 25 februari.
Namens bestuur Collectief Oost Brabant
Geert Willems, secr.
Coöperatief Collectief

Ga naar het contact formulier en kies “onderwerp” voor “bloemenzaad” en geef aan bij “uw bericht” om hoeveel m2 het gaat.

ANV