Bloemrijke akkerranden
Bloemrijke akkerranden verbeteren het leefmilieu van vogels, vlinders en klein wild. Ook zorgen bloemrijke akkerranden ervoor dat er minder luizen op bietenblad komen. Deze randen laten zien dat natuurbeheer en landbouw prima samen gaan. Bij de wandelende en fietsende dorps- en stadsbewoners hebben agrariërs hiermee pluspunten gescoord. Reden voor ANV Raamvallei om dit project een doorstart te geven.
Begin dit jaar startte ANV-Raamvallei met het project bloemrijke akkerranden. Een flink aantal leden nam enthousiast deel aan dit eerste project en ging voor twee jaar een overeenkomst aan. De gemeentes Cuijk en Grave betaalden de kosten, evenals enkele particulieren en bedrijven die de faunaranden sponsorden. Voor 2019 kunnen meer leden zich aanmelden. Voorwaarden zijn:
bloemrijke akkerrand ligt aan de openbare weg, of fietspad
de overeenkomst geldt voor twee jaar
de rand is 6 meter breed
deelnemer legt zelf de grond netjes zaaiklaar (zonder wortelonkruiden)
ANV-Raamvallei zorgt voor het zaaien, inclusief zaaizaad
deelnemer krijgt een vergoeding van € 0,10 per m3 per jaar
er zijn 2 zaaidata, eind april en half mei 2010
Een aantal leden heeft zich al opgeven. Andere gegadigden kunnen zich nog opgeven via de invulstrook op de achterzijde tot 15 januari. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wim van den Hoogen of bellen mag ook 06-53293007.