Nieuwsbrief ANV Raamvallei 12-2022

In de nieuwsbrief van eind 2021, is de hoop uitgesproken dat corona in 2022 minder invloed
zou gaan krijgen op het dagelijkse leven. Gelukkig is dit na het voorjaar ook realiteit
geworden en hebben we weer mogelijkheden voor bijeenkomsten en dergelijke. Want
alleen digitaal overleg brengt toch minder betrokkenheid met zich mee. Zo hebben we
recent een geslaagde ledenavond kunnen houden bij de Tienmorgen in Beers.