“Planet Proof, Natuurinclusieve Landbouw , en de rol van Agrarisch Natuurbeheer”

Uitnodiging!

Lezing door dhr. Alex Datema Planet Proof, Natuur Inclusieve Landbouw
Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A.,  kortweg ANB Oost-Brabant, organiseert op donderdag 27 maart een lezing met als spreker: dhr.  Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur.
Lees meer

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant coacht Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw De provincie Noord-Brabant stimuleert in haar provincie natuurinclusieve landbouw. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing. Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch […]

Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren organiseert dit jaar een reeks excursies over natuurinclusieve landbouw, voor en door boeren. Tijdens deze bedrijfsbezoeken kijkt u bij collega’s op het bedrijf die al stappen hebben gezet richting natuurinclusieve landbouw. U kunt van hen onder andere horen hoe ze dat concreet hebben aangepakt, wat daar bij kwam kijken, waar ze tegenaan zijn gelopen en wat het heeft opgeleverd.
Lees meer

Koerier Mill. 13 november 2018 Hulp voor Erfvogels in Mill en Sint Hubert

De erfvogel heeft het zwaar. Mede doordat erven tegenwoordig grootschaliger en netter zijn, neemt de broedgelegenheid Met het project ErvenPlus helpt Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeentes en Orbis, erfvogels aantrekkelijker te maken. Dit doen zij door beplanting en nestkasten te leveren. Ook gemeente Mill en Sint Hubert werkt hieraan een leverdag plaats.
Lees meer

Donderdag 29 November, Elsendorp Veel belangstelling voor thema-avond Kringlooplandbouw Agrarisch natuurbeheer leeft volop bij de boeren.

De thema-avond Kringlooplandbouw, georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) bleek een schot in de roos. Lees meer

Donderdag 29 november, Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant reikt eerste nieuwe infopaneel uit!

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) heeft een nieuw infopaneel ontwikkeld.
Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen.
Het eerste infopaneel werd donderdag 29 november jl. door voorzitter Herman Wijdeven uitgereikt aan de  gebroeders Van den Tillaart, melkveehouders uit Zeeland (zie foto). Lees meer

Collectieven zijn op de goede weg

De agrarisch natuurbeheer (ANB) Collectieven in Zeeland en Brabant zijn drie jaar op weg. Rinus van ’t Westeinde en Herman Wijdeven, voorzitters van respectievelijk Poldernatuur Zeeland en Collectief Oost-Brabant, evalueren de voors en tegens van het agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl. Lees meer

Natuurinclusieve landbouw Collectief ANB Oost-Brabant

 Natuurinclusieve landbouw
De provincie Noord-Brabant wil in haar provincie natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit.
Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing.Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf. Lees meer

2500 hectare in Oost Brabant met een vorm van agrarisch natuurbeheer! Ruim 200 boeren doen mee!

Agrarisch natuurbeheer slaat enorm aan in Oost Brabant.
Dinsdag 12 februari togen ruim 50 belangstellende boeren naar Café ’t Oventje in Zeeland. Om uitleg te krijgen over: Hoe leg je het beste natuur aan op boerenland? En hoe onderhoud je dit?
Doel is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en daardoor de akker- en weidevogels te helpen. Want deze eens zo talrijke vogelsoorten hebben het extreem moeilijk.
Jan Ottens (veldmedewerker bij Collectief ANB Oost Brabant) gaf tips over aanleg en randenbeheer. Hoe krijg je een mooie rand, die voldoet aan de eisen? En hoe voorkom je dat ongewenste kruiden gaan overheersen? Hij ging in op grondbewerking, zaaibed bereiding, zaai tijdstip, soort rand, onderhoud één-meerjarige soorten, mengsel keuze, etc. Lees meer